Oral history Interview Project Ooggetuigen van het Scholtenhuis

Description (taken from EASY): Voor veel inwoners van de stad Groningen was het Scholtenhuis tijdens de oorlog een berucht gebouw. Het pand aan de oostkant van de Grote Markt deed dienst als hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst, de Duitse inlichtingendienst. Hier zetelde ook Hermann Conring, de vertegenwoordiger van rijkscommissaris Seyss-Inquart in Noord-Nederland. Daarnaast was het gebouw een gevangenis, waar talloze (verzets)mensen werden verhoord, gemarteld en weggevoerd om te worden vermoord.

Op 15 april 1945, een dag voor de bevrijding van Groningen, brandde het Scholtenhuis tot de grond toe af.

Tien mensen die met het Scholtenhuis te maken kregen, bijvoorbeeld als gevangene, familielid van een gevangene, leverancier of typiste, hebben hun verhaal verteld. Vanuit verschillende perspectieven werpen hun getuigenissen nieuw licht op het functioneren van het gebouw.

Bron: Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)(2008): Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Ooggetuigen van het Scholtenhuis'. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x2v-7gwh

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.persistent-identifier.nl?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-b1w-51v
Author , (Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG))
Last Updated February 7, 2018, 13:16 (CET)
Created November 30, 2017, 12:55 (CET)
Access Details http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 & OPEN_ACCESS
Data Disclaimer This dataset has undergone processing before it was uploaded to this register. Examples of possible processing operations are: filter, transform, enrich, clean, interpret, combine or reconciliate.
Processing Details Derived from the DANS oral history collection. Mapped DIDL format to dcterms.