Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVGC)

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een documentatie- en educatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen.

Van een kleine, lokale instelling die het beheer en behoud van een omvangrijke collectie oorlogsmateriaal verzorgde, is OVCG in de loop der tijd verder gegroeid tot een erkend educatief en expertisecentrum, dat zich in een steeds groeiende belangstelling mag verheugen: belangstelling van talrijke particulieren voor 'de oorlog', en van regionale, landelijke en internationale instellingen voor samenwerkingsprojecten.

Bron: https://www.ovcg.nl/overovcg/de-stichting-ovcg