Stichting Papua Erfgoed (PACE)

Stichting Papua Erfgoed (PACE), is in september 2001 opgericht. PACE ontsluit en digitaliseert Papua erfgoed: artefacten, documenten, boeken, films, foto’s en verhalen. PACE doet dit in samenwerking met particulieren, musea en kerkelijke instellingen. Het erfgoed wordt via de website (drietalig) toegankelijk gemaakt voor gebruikers in Nederland, Papua en internationaal en waar mogelijk gerepatrieerd naar Papua.

Bron: http://www.papuaerfgoed.org/nl/organisatie