Stichting nationaal Monument Kamp Vught

n 1986 is de stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht. Dankzij de inspanningen van de stichting kon op een klein gedeelte van het voormalige kampterrein een Nationaal Monument worden gerealiseerd. Nationaal Monument Kamp Vught is op 18 april 1990 opengesteld voor het publiek door H.M. Koningin Beatrix. NM Kamp Vught is in 2002 grondig vernieuwd en gerenoveerd. Er is een nieuw herinneringscentrum gebouwd en het kampterrein is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Prins Bernhard opende op 25 oktober 2002 het herinneringscentrum officieel, samen met de twaalfjarige Jade Kagie uit Vught. Zo werd gesymboliseerd dat NM Kamp Vught steeds vaker wordt bezocht door jongeren. Op deze historisch beladen plek houden wij de herinnering levend aan de geschiedenis van het kamp en de slachtoffers. In woord en beeld worden ook actuele vormen van vooroordelen, discriminatie en racisme getoond. Zo wordt tastbaar hoe persoonlijke keuzes van individuele mensen ook nu nog kunnen leiden tot onderdrukking of uitsluiting van anderen in de samenleving. Het beleidsplan 2011-2015 vat ons idee hierover samen als ‘herdenken is nadenken’.

Bron: http://www.nmkampvught.nl/historische-informatie/