Regionaal Historisch Centrum Limburg

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg is gevormd uit het Rijksarchief in de provincie Limburg en het Gemeentearchief Maastricht. Zij vormen de bestuurlijke partners in de Gemeenschappelijke Regeling RHCL (2005). Het RHCL vormt tevens de archiefbewaarplaats voor de Provincie Limburg (2012).

Het RHCL heeft Dienstverleningsovereenkomsten met

Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Provincie Limburg

Het RHCL is een openbaar lichaam op grond van een gemeenschappelijke regeling en daarmee een publiekrechtelijke organisatie. doel

Als rechtspersoon is het RHCL een openbaar lichaam volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg...

verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van Limburgse instellingen en particulieren, gebaseerd op de hedendaagse ontwikkelingen in het archiefwezen;
wil het publiek op veelzijdige wijze interesseren voor het Limburgse verleden;
acteert vanuit een unieke geografische, historische plek (Euregio)
doet en maakt historische onderzoek mogelijk.

Het RHCL beschikt momenteel over 24 kilometer archief. In de eerste plaats zijn dit archieven van de overheid: het Rijk (de rijksinstellingen in de provincie), de Provincie, de Gemeente Maastricht, de Gemeente Eijsden-Margraten en de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Daarnaast heeft het RHCL belangrijke particuliere archieven in huis: van kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, bedrijven, kastelen, families en personen. In principe zijn deze archieven openbaar. In een aantal gevallen zijn beperkingen vastgesteldheid om de privacy van nog levende personen te waarborgen. Behalve archieven heeft het RHCL omvangrijke verzamelingen handschriften, almanakken, foto’s, (land)kaarten, tekeningen, affiches, bidprentjes, briefhoofden.

Bron: http://www.rhcl.nl/nl/organisatie/rhcl/algemeen/