Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)

Het KITLV-KNAW is een geestes- en sociaalwetenschappelijk instituut gericht op Zuidoost-Azië en en de Caraïben. Speciale nadruk ligt op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. Het KITLV werkt daarbij vanuit een interdisciplinair en historisch vergelijkend perspectief.

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) is een geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut gericht op Zuidoost-Azië en en de Caraïben. Speciale nadruk ligt op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. Het KITLV werkt daarbij vanuit een interdisciplinair en historisch vergelijkend perspectief.

Op basis van de topcollecties van het KITLV, die zijn ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Leiden, bestuderen de onderzoekers (dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en de postkoloniale periode. Met empirisch en theoretisch onderzoek dragen ze bij aan bredere debatten over complexe processen van globalisering. Centraal daarbij staan vragen over staatsvorming, geweld en burgerschap, en processen van mobiliteit en identiteitsvorming.