Cogis

Cogis is het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Cogis is deskundig op het gebied van de psychische en sociale problematiek die kan ontstaan als mensen te maken hebben met oorlog, vervolging en geweld. Dit kan zijn grootschalig (on)georganiseerd geweld, maar ook kleinschalig geweld. Denk onder meer aan:

oorlog
vervolging
rampen
huiselijk geweld
beroepsgebonden traumatisering
gijzelingen
agressie op het werk

Cogis stelt haar opgebouwde expertise graag ten dienste door:

een breed aanbod van cursussen en workshops, trainingen, coaching, supervisie of intervisie en door het organiseren van  congressen en symposia
het verzamelen, selecteren en ordenen van  informatie o.a. op het gebied van psychotrauma die zowel in Nederland als in het buitenland aanwezig is en maakt deze toegankelijk binnen haar bibliotheek
het in opdracht uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek afgerond met een onderbouwd (beleids)advies
het voeren van secretariaten voor organisaties op het gebied van psychotrauma

Cogis werd in 2005 opgericht als opvolger van ICODO (Informatie Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen), dat in 1980 bij wet werd ingesteld als vraagbaak en aanspreekpunt voor oorlogsgetroffenen en professionele en vrijwillige hulpverleners. Cogis heeft het werkterrein uitgebreid met kennis over de gevolgen van de agressie en het geweld die onderdeel zijn van de moderne samenleving, terwijl de expertise over oorlogsgetroffenen behouden is. Cogis heeft zich per 1 januari 2011 aangesloten als partner in Arq Psychotrauma Expert Groep.

De organisatie ontvangt een beperkte subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en genereert het overige inkomen uit de markt.

Bron: http://www.cogis.nl/Over_Cogis.aspx?pgeId=215