Oral history Interview Project "Ziel van de Wederopbouw"

Ziel van de Wederopbouw is een project van Stichting Verhalenhuis Belvédère. In deze collectie zijn 85 levensverhalen van Rotterdammers van verschillende generaties, herkomstlanden en culturen opgenomen. Gebruik makend van de Verhalenkeet, een mobiele interview studio, hebben de interviewers in dit project op verschillende plaatsen kunnen interviewen.

De interviews zijn afgenomen naar aanleiding van Rotterdam viert de Stad in 2016, een cultureel evenement rond de herdenking van de wederopbouw, en de term ‘wederopbouw’ is in deze collectie dient breed opgevat te worden. Zo zijn er naast bijvoorbeeld architecten en gemeentewerkers uit de naoorlogse periode ook Rotterdammers met een migratieachtergrond en jongere Rotterdammers geïnterviewd over hun kijk op het leven in de Maasstad.

In eerste instantie was het doel van project Ziel van de Wederopbouw geen gericht historisch onderzoek, maar het samenstellen van een luisterboek van dezelfde naam voor een breed publiek. Dit boek bestaat uit een viertal cd's met fragmenten uit de interviews, met daarbij een korte omschrijving van de personen die geïnterviewd zijn. Deze omschrijvingen zijn overgenomen in DANS. Meer informatie over het boek en de interviews kunt u hier vinden: http://www.belvedererotterdam.nl/za-26-nov-presentatie-luisterboek-wederopbouw/

De interviews zijn gedeponeerd bij DANS. Het Stadsarchief Rotterdam bewaart de collectie. Het proces van het online beschikbaar maken van de collectie is uitgevoerd door de Erasmus Studio van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verzorgden de metadata van de collectie, testten automatische spraakherkenning en creëerden een standaard workflow voor dit proces, zodat instanties in de toekomst weten welke stappen zij kunnen ondernomen wanneer zij interviews beschikbaar willen maken voor onderzoek in de Media Suite.

De interviews zijn vrijwel geheel Nederlandstalig en bestaan uit een audio-opname met een transcript erbij. Deze transcripten variëren zeer in kwaliteit: veel van de transcripten zijn incompleet en sommigen hebben alleen tijdsaanduiding voor onderwerpen.

Van de totaal 86 interviews zullen niet allen in één keer geupload worden in verband met privacyverklaringen die nog niet compleet zijn. Dit is de reden waarom voorlopig niet alle interviews van nummer 1 tot 86 online staan.

Stichting Verhalenhuis Belvédère: http://www.belvedererotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam: https://stadsarchief.rotterdam.nl/ Erasmus Studio: https://eur.nl/erasmusstudio

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Norah Karrouche
Last Updated October 24, 2019, 14:00 (CEST)
Created October 23, 2019, 17:22 (CEST)