Oral history Interview Project Vrouwen van de CPN

Description (taken from EASY): Tijdens de oorlog hadden communisten een grote rol in de illegaliteit. Na de oorlog verdween echter hun aureool van moed en verzet al snel onder invloed van de Koude Oorlog.

In dit project zijn de persoonlijke ervaringen van een aantal CPN-vrouwen op beeld vastgelegd. Openhartig vertellen ze over hun politieke overtuiging, het lidmaatschap van de Communistische Partij Nederland, de Tweede Wereldoorlog en de jaren erna, toen de CPN in een isolement raakte.

In veel gevallen waren de vrouwen al vroeg bewust van de opkomst van het fascisme. Vanaf 1933 maakten zij mee hoe Duitse vluchtelingen werden opgevangen door familie of bekenden. Velen raakten een paar jaar later betrokken bij de Spaanse Burgeroorlog. Verzet bieden tegen de Duitse bezetter was voor hen een vanzelfsprekende keuze.

In de interviews vertellen zij over hun ervaringen als koerierster, distributeur van bonnenkaarten of bezorger van de illegale Waarheid. In sommige gesprekken gaat het ook over het gewapend verzet, internering en onderduik. Kenmerkend is dat alle vrouwen nadrukkelijk praten over de consequenties van dit alles voor hun verdere (politieke) leven. De oorlog bleek voor vrijwel alle vrouwen richtinggevend.

Bron: Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis(2009): Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Vrouwen van de CPN'. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x4r-qtx3

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-bo6-6ug
Author , (Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis)
Last Updated June 23, 2018, 13:16 (CEST)
Created November 22, 2017, 16:50 (CET)
Access Details OPEN_ACCESS_FOR_REGISTERED_USERS
Data Disclaimer This dataset has undergone processing before it was uploaded to this register. Examples of possible processing operations are: filter, transform, enrich, clean, interpret, combine or reconciliate.
Processing Details Derived from the DANS oral history collection. Mapped DIDL format to dcterms.