Oral history Interview Project Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943)

Description (taken from EASY): Op 31 maart 1943 vertrok een grote groep Amerikaanse bommenwerpers uit Engeland voor een missie boven Nederland. Doelwit was de haveninstallaties rond Rotterdam. Door slecht weer, moeilijke navigatie, de betrekkelijk hoge aanvliegroute en een sterke wind aan de grond kwamen ongeveer 70 zware brisantbommen terecht op de woonwijk Bospolder-Tussendijken. In de bedrijvige en dichtbevolkte buurt werden vrijwel alle huizen verwoest of beschadigd. Branden, die door de sterke wind werden aangewakkerd, konden moeilijk worden geblust vanwege een tekort aan water. De hulpverlening had door de paniek en de chaos weinig structuur. Bij het bombardement kwamen 326 Rotterdammers om. Honderden gewonden en duizenden daklozen moesten in de toch al moeilijke oorlogsomstandigheden worden opgevangen.

Bron: Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten; (2009): Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943)'. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x2e-9qgg

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-u0v-r7w
Author Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten
Last Updated June 23, 2018, 13:20 (CEST)
Created November 30, 2017, 12:55 (CET)
Access Details OPEN_ACCESS_FOR_REGISTERED_USERS
Data Disclaimer This dataset has undergone processing before it was uploaded to this register. Examples of possible processing operations are: filter, transform, enrich, clean, interpret, combine or reconciliate.
Processing Details Derived from the DANS oral history collection. Mapped DIDL format to dcterms.